Förebyggande droginformation är viktig – Droginformation.nu


bild på en söt flicka, Droginformation.nu

Det här angår alla

Jag ska ärligt erkänna att jag blir provocerad när jag läser en tragisk historia på Facebook om att en ung människa dött pga ett drogmissbruk och ser vissa kommentarer som följer.

Kommentarer som: ”Vi har alla ansvar för våra egna liv”, ”Man gör sina egna val” osv.

Konsekvenstänkande

Det är viktigt att förstå att barns och ungdomars konsekvenstänkande inte fungerar på samma sätt som hos en äldre människa. Konsekvenstänkandet är inte fullt utvecklat förrän en människa är 25 år. Det finns forskning som visar att tonåringars belöningscentrum i hjärnan tenderar att vara överaktivt. Ett överaktivt belöningscentrum i kombination med inte helt utvecklade pannlober som ska styra planering ligger också bakom att ungdomar tar större risker än vuxna när det gäller att söka njutning. De har också lättare att fastna för snabba belöningar, snarare än sådant som kan ge njutning på längre sikt. Att ungdomar tidigt lär sig att söka framför allt snabba belöningar gör att de riskerar att fastna i alkohol- eller drogberoende. Det innebär alltså att även om man fyllt 18 år och enligt lagens mening är vuxen så är det inte rimligt att förvänta sig att ungdomar i alla lägen ska fatta genomtänkta beslut på en vuxen människas nivå.

Förmaningstal, moralpredikningar och pekpinnar

Det är som förälder lätt att fastna i ett mönster där man kommer på sig själv med att hålla det ena förmaningstalet efter det andra för sitt barn. Frustrationen är stor när det man säger verkar ”gå in genom ena örat och ut igenom det andra”. Ungdomar lär i stor utsträckning genom att imitera andras beteende. Därför har förmaningstal, moralpredikningar och ”pekpinnar” liten genomslagskraft hos barnet/tonåringen.

Kunskap är oerhört viktigt

När det gäller frågan om att kunna påverka ungdomar till att fatta rätt beslut och säga nej till droger så behöver problemet angripas med en annan metod än förmaningar. Ungdomar är inte dumma, dom vet redan att droger är farligt, men ändå tar nyfikenheten ibland över. Drogföreläsare från I SAY NO DRUGS använder inte pekpinnar. Istället ger de ungdomar en bra grund med kunskap om droger och hur droger påverkar kroppen. Kunskap är oerhört viktigt att ha för att kunna fatta rätt beslut och säga nej till droger.

Vi älskar våra barn

Vi älskar våra barn och vill att de ska ha det allra bästa i livet. I all välmening blir man kanske den där tjatiga föräldern som man lovade sig själv att man aldrig skulle bli. Du är inte ensam. Du ska veta att det finns eldsjälar hos I SAY NO DRUGS som arbetar för att göra sitt bästa med att vägleda våra barn till att säga nej till droger och ja till livet.

Boka en drogföreläsning eller ge stöd

Som lärare, rektor, eller ungdomsledare etc. har du möjligheten att boka in en drogföreläsning i den skola/verksamhet ni bedriver. Jag hoppas att just DU väljer att göra det. Som privatperson kan man också välja att stödja I SAY NO DRUGS genom att skänka pengar, antingen ge en engångssumma eller bli månadsgivare. Kanske har du inte så gott ställt, men kan ändå tänka dig att skänka 50 kr vid ett tillfälle. ALLA bidrag är betydelsefulla. Många bäckar små… Det finns även snygga kläder att köpa för dig som vill visa att du tagit ställning.

Vi har inte förlorat förrän vi slutar kämpa!

Jag har en personlig erfarenhet att dela med mig av. När min son hade gått bort pga en överdos så var det en läkare som sa så här till mig; ”Tyvärr så förlorade vi kampen emot drogerna när internet kom”. Jag förstår varför han känner så, men jag håller inte med honom fullt ut. Trots att jag, efter jag förlorat min son, bokstavligen legat på marken i fosterställning och gråtit som ett hjälplöst barn så vägrar jag att ge upp. Vi har inte förlorat kampen förrän den dagen vi slutar kämpa. Kampen för mitt barn är slut, men nu fortsätter jag att kämpa för Ditt barn. Jag är månadsgivare till I SAY NO DRUGS.

Tack för ordet för denna gång! ”Gunilla”


Vilka är Droginformation.nu och vad står vi för?

Hur skall vi få de unga att stå emot grupptrycket?

Droginformation.nu arbetar med förebyggande och motiverande droginformation, som får barn och ungdomar att välja bort drogerna.

I nästan tjugofem år har vi gett drogföreläsningar till mer än 740 000 personer på skolor över hela Sverige i 200 kommuner – våra förebyggande drogföreläsningar. Vi når fram till ungdomarna och får resultat!

Droginformation.nu - ge ditt stöd för mer förebyggande droginformation till barnen
Precis som Barncancerfonden, Röda korset, Greenpeace och Amnesty har vi 90-konto (plusgiro) och övervakas av Svensk Insamlingskontroll.

Flickan på bilden har inget med innehållet att göra.